Automatyka przemysłowa – na czym polega? czym się zajmuje?

Automatyka znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.

Przedsiębiorcy dążą do coraz większego zautomatyzowania procesów produkcyjnych, gdyż ma to ogromne znaczenie dla wzrostu efektywności produkcji, uzyskania wysokiej jakości i wydajności pracy. Zainwestowanie dużych środków finansowych w zautomatyzowanie procesów produkcyjnych powoduje ich oszczędność ze względu na ograniczeniem nakładów finansowych i ograniczenie kosztów produkcji.

Automatyka przemysłowa nieustannie się rozwija i cieszy coraz większą popularnością. Trudno wyobrazić sobie nowoczesną fabrykę bez zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów informatycznych i hal produkcyjnych.

Czym zajmuje się automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa jako dziedzina inżynierii elektronicznej zajmuje się automatyzacją procesów produkcyjnych. Nowoczesne systemy automatyczne umożliwiły tworzenie linii produkcyjnych, zapewniających nie tylko wydajność produkcji, ale również wysoką jakość pracy, co przekłada się na większe zyski przedsiębiorstwa.

Pozwala produkować szybciej, więcej, generując jednocześnie mniejsze koszty. Właściwie nie można mówić współcześnie o wydajnym procesie produkcyjnym bez wykorzystania automatyki. Rozwija się ona prężnie w zakładach produkcyjnych na całym świecie, dlatego można powiedzieć, że jest częścią automatyzacji i robotyzacji przemysłu w skali globalnej.

Automatyzacja na terenie Wrocławia i poza nim ma miejsce również w wielu zakładach przemysłowych w Polsce. Polega ona na produkowaniu urządzeń i ich elementów, a także części zamiennych do różnych maszyn, które tworzą systemy automatyczne o wielu funkcjach oraz spełniają zadania kontrolne, sterujące i wykonawcze.

Części zamienne wykorzystywane są poza tym do programowania i dostosowywania systemów informatycznych. Automatyka przemysłowa zajmuje się rozwojem maszyn i urządzeń, które są wykorzystywane w:

  • liniach montażowych,
  • urządzeniach sterujących takich jak: komputery przemysłowe oraz sterowniki, służące do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego,
  • urządzeniach kontrolno – pomiarowych.

Co jest zadaniem automatyki przemysłowej?

Automatyka przemysłowa odgrywa kluczową rolę niemal w każdej gałęzi przemysłu, gdyż dzięki niej każdy etap procesu produkcyjnego przebiega bez zakłóceń za sprawą skomplikowanych systemów, składających się z maszyn wraz z centralami, które nimi sterują, a także programów komputerowych.

To efekt pracy koncepcyjnej inżynierów, których działania mają na celu poszukiwanie rozwiązań, mających na celu optymalizację kosztów produkcji i wydajności. Zadaniem automatyki przemysłowej jest przede wszystkim zastępowanie pracy człowieka wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, co w dużej mierze ogranicza możliwość popełnienia błędu ludzkiego.

Poza tym jej zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy wszędzie tam, gdzie istnieje największe zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Dzięki systemom automatycznym nadzorze podlega cały proces produkcyjny.

Zalety wykorzystywania w automatyki przemyśle?

Przedsiębiorcy, doceniając korzyści z zastosowania rozwiązań wykorzystujących automatykę przemysłowa, coraz częściej wprowadzają nowoczesne systemy, które mają wiele zalet, między innymi:

  • zwiększona wydajność, co sprawia, że coraz większa ilość towarów trafia na rynek,
  • mniejsza awaryjność, urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie ponosi strat finansowych z powodu przestojów w pracy i zaburzeń w jej harmonogramie,
  • niższe koszty produkcji związane ze zmniejszeniem ilości pracowników, dzięki zastąpieniu pracy człowieka maszyną, co umożliwia również nieprzerwaną produkcję,
  • zwiększona kontrola jakości, co spowodowane jest wyeliminowaniem możliwości powstawania błędu człowieka, gdyż jego pracę zastępuje maszyna, wykonująca w sposób powtarzalny tę samą czynność, bez jakiejkolwiek możliwości popełnienia przez nią błędu. Kontrolę jakości produktu umożliwia również włączenie do procesu produkcji kontroli jakości.
  • zwiększenia bezpieczeństwa, dzięki wykorzystaniu maszyn wszędzie tam, gdzie panują skrajnie niesprzyjające człowiekowi warunki, a nawet zagrażające jego zdrowiu i życiu.

automatyzacja wrocław

Wady wykorzystywania automatyki w przemyśle?

Wykorzystywanie automatyki w przemyśle ma również wady. Podstawowym minusem jest redukcja zatrudnienia, gdyż maszyny wykonują coraz częściej czynności człowieka, co związane jest z utratą pracy i brakiem środków finansowych wielu osób zatrudnionych w przemyśle. Może się okazać, że w przeciągu kilku lub kilkunastu lat wielu pracowników straci pracę.

Kolejnym minusem automatyzacji są duże koszty finansowe, które musi ponieść przedsiębiorca przy zakupie urządzeń oraz wdrożeniu nowej technologii, szczególnie niewielkie firmy mogą nie posiadać odpowiednich środków, co wpływa na zmniejszenie konkurencyjności firm i groźby pojawienia się monopolu dużych przedsiębiorstw. Kolejnym minusem są wysokie koszty eksploatacji, serwisowania, przeglądów i napraw maszyn.

Zalety wprowadzenia automatyzacji do przemysłu zdecydowanie przemawiają za jej szerokim wprowadzeniem.