Dotacje na innowacje – dlaczego warto wpisać je w strategię działania firmy?

W dzisiejszych czasach rozwój to najważniejsza wartość każdego przedsiębiorstwa. Ilość branż na rynku sprawia, że bardzo ciężko jest się dzisiaj na nim utrzymać i aby to zrobić, konieczne jest wprowadzanie coraz to nowszych rozwiązań dających firmie rozgłos i dochody. Nie jest to łatwe zadanie, aczkolwiek z pomocą przychodzi Unia Europejska, która tworzy programy dotacyjne związane z różnymi innowacjami. Zobaczmy więc, jak działają dotacje na innowacje i czy ich wdrożenie jest dobrą strategią działania firmy. 

Czym są dotacje na innowacje? 

Wedle unijnych zasad innowacjami określa się wszystko to, co nowe w branży i co ulepsza dotychczasowy rynek. Może to być nowy produkt, proces, strategia marketingowa, sposób organizacji gospodarki lub miejsca pracy oraz zmiany wpływu na otoczenie. Przy tych wszystkich działaniach Unia chce wspierać przedsiębiorców, dlatego jest w stanie przeznaczyć daną kwotę na wdrożenie planu innowacji w życie, czyli inaczej sfinansować zmiany w zakresie produkcji, dostawy i usług. 

Jakie są wady i zalety dofinansowania? 

Jak każdy projekt unijny, tak też dotacje na innowacje wiążą się z konkretnymi ograniczeniami, które dla jednych mogą być zaletą, dla innych wadą. Przejdźmy najpierw do tych mniej pozytywnych aspektów, a największym z nich jest fakt, że przyznanie dotacji nie jest takie proste. Wiąże się z tym konkretny plan konkursowy, do którego dane przedsiębiorstwo nie tylko musi się dostać, ale także wygrać z innymi zgłoszonymi firmami, by otrzymać dofinansowanie. To oznacza, że cała praca firmy i udoskonalanie całego planu innowacyjnego musi być na najwyższym poziomie i czasem przez brak organizacji, dane przedsiębiorstwo traci możliwość wprowadzenia naprawdę dobrego rozwiązania. 

Natomiast zaletą tej inicjatywy jest fakt, że obejmuje ona naprawdę wiele przedsiębiorstw i wielu płaszczyzn ich działania. Dlatego też często można dostać dofinansowanie nie tylko na innowacyjny produkt lub usługę, ale także na proces technologiczny produkcji, plan nowego urządzenia czy oprogramowania, a nawet na nowoczesną strategię marketingową, która może mieć znaczący wpływ na cała promocję ogólnorynkową oraz model biznesowy. 

Przykładowe projekty działające z tą inicjatywą

Jak można zauważyć, aby uzyskać dotacje na innowacje we Wrocławiu, konieczne jest przystąpienie do danego programu, projektu lub konkursu organizowanego przez Unię, ale na szczęście ich ilość jest naprawdę duża i praktycznie każda firma ma szansę zgłoszenia. Obecnie działa kilka takich programów, ale w najbliższym czasie zostanie rozpoczętych dużo nowych projektów. Na listę można więc wpisać takie programy jak: 

  • Infrastruktura, Klimat, Środowisko 
  • Nowoczesna Gospodarka 
  • Rozwój Społeczny
  • Rozwój Cyfrowy
  • Polska Wschodnia 
  • Pomoc Żywnościowa
  • Rybactwo 
  • Migracje, Granice i Bezpieczeństwo 

Specyfikę tych programów można już poznać po samych nazwach, jednak ich szczegółowy opis jest opisany na stronach Funduszy Europejskich. Do nich warto dodać również kilka programów działających na mniejszą lub większą skalę. Do tych mniejszych można zaliczyć 16 różnych programów regionalnych, które finansują pomysły wpływające na rozwój danego województwa (np. łódzki projekt B+R dla przedsiębiorstw). Te większe zaś to projekty na skalę międzynarodową o charakterze współpracy terytorialnej i wspierające wymianę kulturową (Interreg). Wybór jest zatem ogromny. 

 Dlaczego dotacje na innowacje powinny być wpisane w strategię firmy?

Dzisiaj nie ma już chyba firmy, której nie zależałoby na rozwoju. To on jest kluczem do długoletniego działania, a Unia Europejska oferuje czy to początkowym, czy starszym przedsiębiorcom możliwość na wprowadzenie rozwojowych innowacji bez ponoszenia tak dużych kosztów i cięć w budżecie. Dlatego coraz częściej mówi się o wprowadzaniu do początkowych biznesplanów możliwości skorzystania z unijnych dofinansowań, zwłaszcza że wiele innowacji biznesowych, czy to cyfrowych, środowiskowych, produkcyjnych, czy społecznych, wpływa w obecnych czasach pozytywnie na rozwój rynku. 

Podsumowanie 

Rozwiązania organizowane przez Unię Europejską to naprawdę ogromna szansa rozwoju dla wielu firm. Rynek nieustannie biegnie do przodu, wypychając z wyścigu konkurencje, co napędza gospodarkę, ale kończy działalność wielu ludzi. Dotacje na innowacje są więc szansą dla wszystkich, którzy mają oryginalny pomysł na ulepszenie całej machiny bez ryzyka bankructwa. Dzięki temu są oni w stanie utrzymać się na rynku i rozwijać cały czas.