FSC PEFC a zrównoważona gospodarka leśna

Odpowiednie podejście do kwestii środowiskowych i zadbanie o minimalizację negatywnego wpływu przemysłu na otoczenie są kwestiami, które porusza się dziś nie tylko w kontekście przedsiębiorstw i dużych korporacji, ale i małych firm i organizacji.

Każdy może poprawić własny ślad, jakim jego działalność odbija się na środowisku, jednak szczególną wagę przykłada się dziś do tych, którzy mogą zmienić najwięcej. Drzewa to naturalne płuca Ziemi, dlatego też przemysł drzewny od lat zmaga się z koniecznością dostosowywania się do zrównoważonej gospodarki leśnej. Aby to ułatwić, organizacja FSC wprowadziła na rynek standard FSC CoC, świadczący o odpowiedzialnym podejściu przedsiębiorstw do pozyskiwania drewna. Jakie są założenia normy i do kogo jest ona kierowana?

Norma FSC/PEFC – podstawowe wymagania i założenia

Jedną z największych bolączek wielu gałęzi przemysłu, w tym także przemysłu drzewnego, jest brak jednoznacznej kontroli nad łańcuchem dostaw. To, że dana firma posiada certyfikat dla swojego produktu nie oznacza, że posiadają go kontrahenci dostarczający jej materiały do jego produkcji.

Drewno ułożone w stosy

W przypadku drzewa i wyrobów drewnianych problem jest o tyle istotny, że w przypadku nielegalnej wycinki drewna i pozyskiwania go z niecertyfikowanych źródeł, zniszczenia poczynione dla gospodarki leśnej mogą być ogromne. Norma FSC/PEFC stara się przeciwdziałać takim praktykom, wprowadzając konieczność kontroli wszystkich etapów przetwarzania, składowania i transportu materiałów i produktów drzewnych od miejsca ich pochodzenia, aż do klienta końcowego.

Oznacza to, że klient kupując krzesło w sklepie meblowym wie nie tylko to, że jego producent działa zgodnie z zasadami rozważnego zarządzania materiałami drzewnymi, ale też że samo drewno i wykorzystane w produkcji surowce pochodzą z zaufanego, sprawdzonego i certyfikowanego źródła.

Norma FSC/PEFC to kompleksowy, rozbudowany zbiór wymagań odnośnie tego jak należy sprawować kontrolę nad jakością, źródłem pochodzenia surowców, czy sposobami ich przechowywania, ale też odnośnie kwestii marnotrawienia surowców czy sporządzania dokumentacji podczas ich przetwarzania.

Zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z normą podejścia do wszystkich tych aspektów na każdym etapie łańcucha dostaw jest podstawą do pozyskania bardzo szanowanego, rozpoznawalnego na arenie międzynarodowej certyfikatu FSC/PEFC.

Etykiety i certyfikaty w ramach normy FSC/PEFC

Przemysł drzewny jest dość rozbudowany i obejmuje nie tylko produkty wytwarzane bezpośrednio z drzewa pozyskiwanego ze zrównoważonych obszarów leśnych, ale też z półproduktów, odpadów i materiałów z recyklingu. Nie można więc ustanowić jednego zestawu wymagań dla producentów korzystających z tak różnorodnych materiałów.

Stąd też decyzja FSC o wprowadzeniu aż trzech rodzajów etykietowania wyrobów drzewnych możliwych do uzyskania w przypadku certyfikacji FSC/PEFC.

Pierwszą z nich jest etykieta FSC 100%. Odznaczenie to jest przyznawane produktom pochodzącym w całości z certyfikowanych lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, spełniających wszelkie standardy środowiskowe i społeczne określone przez FSC.

Uzyskanie etykiety FSC 100% oznacza, że producent spełnił wszelkie wymogi normy odnośnie sprawowania kontroli nad łańcuchem dostaw materiałów drewnianych, posiada transparentną dokumentację wszystkich procesów, które doprowadziły do powstania danego produktu i jest w stanie przedstawić ją w celu kontroli pochodzenia wykorzystanego do jego produkcji drewna.

Kolejną etykietą w ramach normy FSC/PEFC jest FSC Mix, którą oznaczane są produkty drewniane, wykonane z drewna pochodzącego z certyfikowanych lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i bezpieczny dla środowiska. Dodatkowo, etykietę FSC Mix przyznaje się produktom pochodzącym z drewna z odzysku, a więc promującym maksymalne wykorzystanie pozyskanych materiałów bez marnotrawienia.

Ostatnią etykietą istotną z punktu widzenia normy FSC/PEFC jest FSC Recycled, przyznawana produktom promującym recykling zasobów leśnych. Produkty oznaczone etykietą tą pochodzą w stu procentach z odzysku prowadzonego zgodnie z zasadami określonymi przez normę FSC/PEFC i spełniają wszystkie istotne normy środowiskowe.

Kto powinien postawić na certyfikację FSC/PEFC?

Jako że norma FSC/PEFC dotyczy całego łańcucha dostaw materiałów drzewnych, stosowanie certyfikacji FSC/PEFC jest uzasadnione we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiałów drzewnych, jak i przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem terenami leśnymi. Wspólne wysiłki zapewnienia zrównoważonego podejścia do gospodarki leśnej sprawiają, że wycinka drzew jest dziś znacznie lepiej kontrolowana i bezpieczna dla środowiska. Firmy, które podejmują się certyfikacji FSC/PEFC udowadniają, że stabilność ekosystemu jest dla nich priorytetem i stanowi silną podstawę filozofii przedsiębiorstwa.