Obowiązkowe pomiary środowiska pracy

Praca w przemyśle wiąże się z wieloma utrudnieniami. W kartę ryzyka zawodowego często wpisywane są aspekty, które mogą doprowadzić do powstania choroby zawodowej. Regularne pomiary środowiska pracy pozwalają na zapobiegnięcie powstawania wielu z nich.

Każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy. Zakres badań reguluje ministralne rozporządzenie z 2011 roku. Podstawą do oceny ryzyka zawodowego są zatem wyniki przeprowadzonych pomiarów czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych, pojawiających się w miejscu pracy. Wyniki natomiast powinny zostać zapisane w karcie badań i pomiarów. Oprócz tego pracodawca ma obowiązek prowadzenia specjalnego rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracownicy natomiast, zwłaszcza ci pracujący na stanowiskach bezpośredniego zagrożenia, powinni zostać poinformowani o wynikach.

Oświetlenie – czy światło jest w pracy istotne?

Jednym z ważniejszych czynników, które bada się podczas pomiaru środowiska pracy jest światło. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie dobrego oświetlenia na każdym stanowisku. Każdy pracownik powinien móc wykonywać swoje obowiązki za pomocą wzroku w sposób niepowodujący jego pogorszenia. Niedoświetlone pomieszczenia powodują ból oczu oraz obniżenie komfortu pracy poprzez zmęczenie narządu wzroku.

Przy długotrwałym zaniedbaniu tego czynnika, pracownik może zmagać się z pogłębieniem wad wzroku. Dodatkowo niedostatek światła może prowadzić do spadku efektywności lub doprowadzić do poważnego wypadku. Problem pojawia się również przy zbyt mocnym oświetleniu – światło powoduje ból głowy i złe samopoczucie. Pracodawca musi zapewnić dobre oświetlenie elektryczne na każdym stanowisku pracy – normy są regulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

nausznice

Stężenie pyłów – co to właściwie jest?

Każdy pracodawca powinien obowiązkowo zbadać stężenie pyłów. Złe wyniki mogą doprowadzić do powstania chorób zawodowych związanych z chorobami układu oddechowego oraz płuc. Pył, zwłaszcza ten powszechnie uważany za szkodliwy dla organizmu, będzie podrażniał błony śluzowe i wywoływał uczulenia. W niektórych przypadkach może powodować zachorowania na nowotwór.

Mikroklimat – ciepło czy zimno

Odpowiedni mikroklimat w miejscu pracy znacznie wpływa na zdrowie i ogólne samopoczucie pracownika. Zbyt wysoka temperatura zwiększa ryzyko omdleń, a zbyt niska powoduje spadek koncentracji.

gray industrial machine

Czynniki chemiczne – możemy o nich zapomnieć?

Pomiary czynników chemicznych są najważniejszymi badaniami, które powinien zlecić każdy pracodawca. Substancje chemiczne będą wchłaniały się do organizmu przez skórę, przewód pokarmowy oraz układ oddechowy, powodując wiele chorób śmiertelnych. W przemyśle dokonuje się ich poprzez pobranie próbek unoszących się w powietrzu.

Drgania mechaniczne – wpływają na całe ciało

Drgania mechaniczne występujące w miejscach pracy przemysłowej negatywnie wpływają na układ kostny, naczyniowy oraz nerwowy. Każdy pracodawca powinien dokonać pomiaru poziomu drgań, aby zapobiec ich powstawaniu.

Obowiązkowe pomiary w środowisku pracy

Przeprowadzenie obowiązkowych pomiarów w środowisku pracy nie powinno być ignorowane przez pracodawcę. Do ich wykonania można zatrudnić zewnętrzne labolatorium, które za pomocą specjalistycznego sprzętu dokona pomiaru czynników szkodliwych oraz przedstawi dokładne wyniki. Pomiary czynników szkodiwych w środowisku pracy wykonuje firma Kandela Pomiary.