Pompy ciepła – dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Celem Programu Czyste Powietrze jest nie tylko walka polskiego rządu ze smogiem, ale także dostosowanie polskiego budownictwa do unijnych norm jakości tak, by budynki były ekologiczne oraz ekonomiczne w ogrzewaniu. Końcowym efektem ma być ograniczenie, a docelowo całkowite zlikwidowanie szkodliwych substancji trafiających do atmosfery również w wyniku procesów grzewczych.

Składanie wniosków o dofinansowanie do OZE

Program Czyste Powietrze jest realizowany w latach 2018 -2029. Umowę dotacyjną możemy podpisać do 31.12.2027 r., a wszelkie prace objęte umową zostaną zakończone do 30.06.2029 r. Minimalny koszt projektu, z którym możemy starać się o dotację to 7 000 zł, zaś maksymalny koszt kwalifikowany do wsparcia z dotacji to 53 000 zł. Wielkość dotacji będzie uzależniona proporcjonalnie od dochodów danej rodziny, a w ramach programu można wymienić okna, ocieplić ściany, a także wymienić lub zakupić urządzenie grzewcze, możemy więc starać się o dotację na instalację pompy ciepła

Program jest skierowany jest zarówno dla istniejących już budynków, jak i  dla tych nowo wybudowanych. Wsparcie finansowe, o które można się ubiegać w programie jest przekazywane w formie bezzwrotnej dotacji lub dotacji, która jest przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Możemy ubiegać się o wsparcie także dla prac rozpoczętych nawet 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jeśli chcemy zrealizować np. dwa etapy prac, przykładowo wymienić stolarkę okienną oraz w późniejszym terminie wymienić stary kocioł gazowy na pompę ciepła lub kocioł na pellet, możemy na te inwestycje złożyć dwa odrębne wnioski, które będą rozpatrywane osobno i niezależnie. 

Wniosek o dotację należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będą rozpatrywane przez  w sposób ciągły.

Dotacje na instalację pompy ciepła

Jako że celem projektu jest wymiana kotłów grzewczych na urządzenia funkcjonujące z użyciem energii odnawialnej, jedną z opcji jest instalacja pompy ciepła. Cena pomp ciepła w ramach centralnego ogrzewania oraz centralnego ogrzewania oraz wody do użytku domowego, które można zainstalować w ramach tego projektu waha się do ok. 30 000 zł. Możliwe jest zainstalowane zarówno wariantu gruntowego, jak i powietrznego. Pompy ciepła są obecnie instalacją bardzo pożądaną z uwagi na bardzo niską szkodliwość dla środowiska.

Kompleksowa dbałość o gospodarkę cieplną

Lepsze zarządzanie energią grzewczą w naszym gospodarstwie domu obejmuje takie działania, które mają się przyczynić do maksymalnego wykorzystania naturalnych zasobów energii w celach grzewczych oraz zmniejszenie strat ciepła. Oprócz izolacji ścian, wymiany okien i inwestycji w nowoczesne urządzenia grzewcze takie jak pompa ciepłą czy kocioł na pellet, istotne jest, by przy każdym odbiorniku ciepła używać również urządzeń służących regulacji temperatury, ponieważ może ono zmniejszyć straty ciepła nawet o połowę.

Pompa ciepła z dotacją w Krakowie czy każdym innymi mieście to jeszcze większa rentowność inwestycji – warto dokładnie zapoznać się z warunkami programu oraz złożyć wniosek, by móc skorzystać z którejś z dostępnych form wsparcia.