Sytuacje kryzysowe w przemyśle spożywczym – jak im zapobiegać?

Sytuacje kryzysowe, zarówno te potencjalne, jak i przewidywane, są dla firm z sektora spożywczego momentami krytycznymi, które mogą zniweczyć całą wykonaną wcześniej pracę w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności, a także wizerunku marki i pozycjonowania na rynku.  Dlatego niezwykle istotne jest przygotowanie na tego typu wydarzenia, a więc m.in. zdobycie należytej wiedzy, która pozwoli przetrwać firmie w czasie takiego kryzysu, generując jednocześnie jak najmniej strat. W ostatnim czasie bardzo popularnymi szkoleniami są te dotyczące właśnie tematyki zarządzania kryzysami żywnościowymi.

W obliczu kryzysu w branży spożywczej wszystkie osoby, które mogą ponosić bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialność w firmie, muszą wiedzieć, jak postępować w takich sytuacjach. Jest to jedyny sposób na zapewnienie sprawnego, skoordynowanego i jednolitego działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa konsumentów i zachowania wizerunku firmy.

Posiadanie procedury zarządzania kryzysowego ma kluczowe znaczenie dla firmy spożywczej, z ustalonymi wytycznymi, jasnymi instrukcjami i dobrze zdefiniowanymi obowiązkami, które nie pozostawiają miejsca na improwizację w takich sytuacjach. Oznacza to, że należy zoptymalizować protokoły, które pozwolą na to, aby sytuacja alarmowa nie przerodziła się w kryzys żywnościowy.

Zarządzanie kryzysowe

Czym tak naprawdę są sytuacje kryzysowe w branży spożywczej?

Sytuacje kryzysowe w branży spożywczej są spowodowane wprowadzeniem na rynek takiego produktu spożywczego, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Jest to nieprzewidziane zdarzenie, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów i może wpłynąć na reputację lub wiarygodność firm spożywczych oraz rolno-spożywczych, prowadząc do zmian w decyzjach konsumentów w przyszłości.

Do skutków kryzysu możemy zaliczyć więc:

  • utratę zaufania do otoczenia firmy i wewnątrz firmy,
  • bycie na celowniku mediów,
  • niepewność wśród klientów firmy: anulowanie zamówień, utrata kontraktów, zakłócenia w działalności handlowej,
  • interwencję władz lokalnych lub państwowych,
  • konfrontację ze społeczeństwem: oskarżycielska postawa opinii publicznej

Jakie są cele procedury zarządzania kryzysowego?

Skuteczne zarządzanie kryzysem zaczyna się od planowania i przygotowania. Dlatego tak ważne jest, aby firmy przygotowywały się, gdy nie ma kryzysu. Konieczne jest napisanie procedury, która musi być przetestowana, aby naprawdę była wykonalnym i w pełni realistycznym planem.

Głównym celem procedury zarządzania kryzysowego w branży spożywczej jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek produktów poprzez sprawne przeprowadzenie wycofania produktu z rynku oraz stworzenie skutecznych systemów komunikacji, informacji i koordynacji, tak aby zminimalizować szkody dla firmy, a przede wszystkim dla konsumenta. Innym celem jest zarządzania kryzysowego jest odbudowanie wizerunku firmy tak, by nie stracić zaufania konsumentów i aby nie zaprzestali kupowania produktów naszej marki.

Zarządzanie kryzysowe

Procedura zarządzania kryzysowego powinna zawierać następujące informacje:

  • plan wycofania produktów z rynku mający na celu wstrzymanie dystrybucji i sprzedaży produktów potencjalnie zagrażających zdrowiu lub życiu konsumentów oraz skuteczne i efektywne usunięcie z rynku wszystkich potencjalnie niezdrowych produktów.
  • plan komunikacji: informowanie o zaistniałym problemie wszystkich zaangażowanych stron, od dystrybutorów, klientów i władz, aż po konsumenta końcowego; utrzymanie zaufania konsumentów i klientów do firmy oraz zminimalizowanie szkód dla marki i firmy.
  • przeszkolenie personelu w zakresie prawidłowego reagowania przed, w trakcie i po kryzysie.
  • zarządzanie kryzysowe musi uwzględniać podział obowiązków oraz działania, które firma musi podjąć w przypadku potencjalnego kryzysu. Aspekty te muszą być zdefiniowane przez samą firmę.