Materiały wyciszające hałas

Hałas jest elementem, który wpływa bezpośrednio na samopoczucie i stan zdrowia ludzi. Dlatego tak ważne jest eliminowanie go w jak największym stopniu.

W zakładach produkcyjnych, fabrykach czy magazynach, izolacja pracowników od hałasu powodowanego przez procesy produkcyjne i maszyny, jest bardzo istotnym aspektem. Dźwięki o dużym natężeniu w znaczącym stopniu wpływają na jakość pracy i zdrowie pracowników. Hałas generowany przez samochody na drogach szybkiego ruchu oraz autostradach, również wpływa na ludzi i środowisko. Ruchliwa droga lub tory kolejowe położone niedaleko zabudowań mieszkalnych, mogą mieć spory wpływ na samopoczucie osób mieszkających w tych miejscach.

panele akustyczne przed fabrykąMinisterstwo Środowiska szacuje, że hałas drogowy w dużym mieście, może osiągać wartość nawet 75 dB. Długotrwała ekspozycja na hałas powyżej 40 dB, może mieć już negatywny wpływ na samopoczucie, koncentrację oraz pobudzać ciało człowieka do produkowania hormonów stresu.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie kontrolowanie poziomu hałasu w środowisku oraz miejscu pracy. 

Jak działają panele akustyczne?

Panele akustyczne zapewniają skuteczną ochronę przed hałasem. Wykorzystuje się je zarówno na zewnątrz, przy drogach szybkiego ruchu, zakładach przemysłowych, torach kolejowych, ale także wewnątrz budynków do ochrony pracowników przed dźwiękami o większym natężeniu.

Izolację akustyczną wykorzystuje się także do wygłuszenia maszyn i różnego rodzaju urządzeń generujących hałas.

Podczas procesu projektowania obudowy maszyny, pod uwagę bierze się również współczynnik izolacji akustycznej użytych materiałów. Pozwala to na zredukowanie wibracji oraz natężenia dźwięku przez nich generowanego. Kanały kanalizacyjne i rurociągi przemysłowe, również wymagają odpowiedniej izolacji akustycznej. Do tego celu stosuje się specjalistyczne materiały, odporne na wilgoć, temperaturę oraz korozję. 

Materiały wykorzystywane do produkcji paneli akustycznych

Na pochłanianie, blokowanie lub odbijanie fal dźwiękowym największy wpływ ma rodzaj materiału użytego przy produkcji paneli akustycznych. Materiał taki nazywany jest izolatorem akustycznym. Na jakość izolatora wpływa w dużym stopniu jego masa powierzchniowa. Jest to masa przegrody akustycznej na jednostkę powierzchni tej przegrody, podobnym parametrem jest przykładowo gramatura, stosowana w przemyśle papierniczym. Im wyższa jest masa powierzchniowa izolatora, tym lepszą ma on izolacyjność akustyczną.

pociągNie mniejsze znaczenie ma również jego struktura. Bariery akustyczne zbudowanie z ciężkich metalowych paneli, mają zazwyczaj gorszą izolacyjność akustyczną. Dzieje się tak dlatego, że fale akustyczne bardzo dobrze rozchodzą się w ich wnętrzu.

Bariery murowane lub betonowe, o takiej samej masie powierzchniowej co przegrody metalowe, będą miały na ogół lepszą izolacyjność akustyczną. W celu uzyskania jeszcze lepszych efektów stosuje się wielowarstwowe bariery akustyczne.

Są one zbudowane z kilku warstw materiałów o różnej masie powierzchniowej, które pełnią odmienne zadania.

Oprócz warstw o dużej masie powierzchniowej stosuje się w nich także materiały lżejsze, takie jak wełna mineralna czy korek. Ich zadaniem jest zapobieganie przenikaniu fal dźwiękowych do wnętrza i przez barierę. Sam izolator akustyczny nie zapewni ochrony przed wibracjami, jednak w produkcji np. obudów do maszyn, stosuje się jednocześnie materiały blokujące wibracje generowane przez te maszyny. Skuteczność izolatora akustycznego, to parametr określający, w jakim stopniu dana przegroda tłumi przechodzące przez nią fale dźwiękowe. Wyraża się ją w decybelach i jest to różnica pomiędzy natężeniem fali dźwiękowej przed barierą oraz za nią.

Dobrej jakości bariery akustyczne zapewniają skuteczność tłumienia hałasu na poziomie 40-50 dB. Oczywiście, ważne jest również ich odpowiednie rozmieszczenie, względem źródła hałasu oraz ich wymiary, dobrane precyzyjne do wymagań i oczekiwań.

Najczęściej stosowanym materiałem w przypadku barier akustycznych stawianych przy drogach szybkiego ruchu i autostradach, jest akryl. Jego zaletą jest niewątpliwie cena i prostota produkcji oraz to, że jest przeźroczysty. Jednak wadami jest niska wytrzymałość na zarysowania oraz to, że po pewnym czasie jego transparentność ulega znacznemu pogorszeniu. Takich wad nie posiada szkło, które dodatkowo dzięki swoim właściwościom fizyczno-mechanicznym nie wymaga wzmocnień konstrukcyjnych, które w przypadku paneli akrylowych są niezbędne.

Każdy z materiałów izolacyjnych posiada wady i zalety, dlatego wybór odpowiednich barier czy obudów akustycznych powinien być dokonany na podstawie ich przeznaczenia oraz warunków, w jakich będą pracować.