Zawory sterujące – w jaki sposób się ich używa?

Zawory sterujące dzielą się na parę grup.

  1. Zawór zwrotny – jest to zawór, dzięki któremu następuje przepływ tak zwanego czynnika roboczego, którym może być na przykład powietrze, tylko w jedną stronę. Przepływ czynnika roboczego w drugą stronę jest niemożliwy ze względu na blokadę, jaką stanowi zawór. Nie potrzebuje on żadnych dodatkowych pomocy w postaci jakichkolwiek sygnałów. Istnieje również zawór zwrotny sterowany, który można otworzyć w celu doprowadzenia dodatkowego sygnału płynącego w przeciwnym kierunku.
  2. Zawór logiczny – regulują i sterują funkcjami logicznymi we wszelkich urządzeniach pneumatycznych. Najczęściej stosowane zawory tego typu to zawory sumy i iloczynu. Dzięki nim bowiem możliwe jest konstruowanie układów pneumatycznych – sekwencyjnych oraz kombinacyjnych.
  3. Zawory odcinające – ten typ zaworu pracuje w grupie, mogą być sterowane pneumatycznie, mechanicznie i elektromagnetycznie. Stosuje się je do zamykania (odcinania) oraz otwierania dróg przepływu dla czynnika roboczego. Można spotkać się z dodatkową funkcją tego typu zaworów – zawór normalnie zamknięty, który oznacza się jako NZ, oraz zawór normalnie otwarty – NO. Dzięki temu możemy zobaczyć, jakie w tym momencie jest położenie zaworu bez sygnału sterującego.
  4. Zawory dławiące – regulują natężenie sprężonego powietrza. Zawory dławiące mogą zostać zamontowane już w przyłączce siłownika. Dzięki tego typu zaworom możliwy jest przepływ określonego np. powietrza w jednym kierunku. Regulują one także natężenie owego czynnika roboczego w przeciwnym kierunku.
  5. Wyłączniki krańcowe – są to elementy, które działają zabezpieczająco przed nadmiernym przemieszczaniem. Wyłącznik krańcowy służy do sygnalizowania momentu, w którym osiągane jest położenia skrajnego przez element urządzenia, który jest ruchomy. Zabezpieczają one maszyny przed wszystkimi uszkodzeniami zewnętrznymi. Wyłączniki krańcowe używane są do pracy maszyny i określają jej wysokość, długość, głębokość oraz szerokość pracy owej maszyny.

Pneumatyka Anlap

Użycie zaworów

Służą one do informowania, w jakim zakresie pracuje maszyna. Jeżeli wyłączniki krańcowe zostały poprzesuwane, znaczy to, ze dana maszyna znacznie przekroczyła swój dopuszczalne zakres pracy. Dlatego mówi się, że posiadanie wyłączników krańcowych jest to ochrona dla maszyny – dzięki nim wiemy o przekroczeniu zakresu pracy i możemy zareagować, aby dalsza praca tejże maszyny nie spowodowała jej uszkodzenia mechanicznego.
Wyłączniki krańcowe mają styki otwarte, zamknięte, styki na przemian otwarte i zamknięte oraz styki bezpieczeństwa. Zabezpieczają one cały teren miejsca, który znajduje się wokół maszyny. Owego terenu nie może przekroczyć żadna osoba, ponieważ grozi to poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.
Krańcówki bezpieczeństwa dzielą się na różne rodzaje – małego/krótkiego skoku, np. 1 mm. Zabezpieczają one maszyny, urządzenia i elementy ruchome przed ich uszkodzeniem. Krańcówki możemy używać do wielu różnych typów i rodzajów urządzeń, wszystko zależy od tego, do czego chcemy ich użyć.