Jak chronić swoje mienie? Przegląd dostępnych metod

Chcąc zabezpieczyć swoje mienie, mamy obecnie bardzo dużo różnych możliwości, aby tego dokonać. Branża systemów bezpieczeństwa w ostatnich latach bardzo mocno się rozwinęła i dokonała sporego skoku technologicznego.

Praktycznie w każdej dziedzinie tej branży obecnie są różnego rodzaju rozwiązania oparte na elektronice i nowych technologiach. Dzięki temu możliwe jest zastąpienie ludzi urządzeniami, które w wielu przypadkach radzą sobie zdecydowanie lepiej, a przy tym mogą działać stale bez przerw na odpoczynek.

Ochrona fizyczna

Ochrona fizyczna to podstawowa metoda zabezpieczenia mienia, która stosowana jest praktycznie od zawsze. Polega ona na stałej obecności ochroniarzy na danym terenie chronionym i patrolowaniu przez nich tego terenu, czy to osobiście, czy też za sprawą takich rozwiązań jak np. monitoring wizyjny.

Dzięki bezpośredniej ochronie fizycznej możliwe jest zapobieganie kradzieżom, włamaniom, aktom wandalizmu i szybkie reagowanie na różnego rodzaju sytuacje zagrożenia. Sama obecność ochroniarzy często zniechęca także potencjalnych sprawców do popełnia wykroczenia lub przestępstwa. Osoby obejmujące tego typu stanowisko są odpowiednio przeszkolone i mają prawo do stosowania różnego rodzaju środków i sprzętu mających na celu zneutralizowania zagrożenia.

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny to z pewnością jedna z popularniejszych i bardziej skutecznych metod ochrony mienia. Jest to system składający się z kamer rejestrujących obraz i rozmieszczonych w różnych miejscach na całym terenie objętym ochroną. Obraz z kamer przesyłany jest bezpośrednio do centrali, gdzie operator może śledzić to, co dzieje się aktualnie na terenie objętym dozorem i reagować w przypadku zauważenia jakiś niebezpiecznych sytuacji np. wzywając grupę interwencyjną lub odpowiednie służby.

Obraz z kamer może być także zapisywany na specjalnie do tego przeznaczonym dysku. Dzięki temu w przypadku, gdy dojdzie np. do kradzieży, włamania czy innego tego typu zdarzenia niezgodnego z prawem, nagrania mogą stanowić dowód w sprawie i ułatwić odnalezienie sprawcy.

System kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu to różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na zdalne kontrolowanie tego, kto znajduje się na danym terenie chronionym. Urządzenia stosowane w tego typu systemach to najczęściej m.in. czytniki kart magnetycznych, skanery odcisków palców, siatkówki oka czy też bardzo popularne zamki elektryczne otwierane po wpisaniu odpowiedniego kodu dostępu.

Sporą zaletą takiego systemu jest z pewnością łatwość i skuteczność działania oraz elastyczność nadawania uprawnień. Elektroniczna kontrola dostępu pozwalają na uniknięcie kradzieży, włamania lub innych tego typu sytuacji spowodowanych obecnością osób nieuprawnionych na terenie objętym ograniczonym dostępem. Sprawdza się również w miejscach niebezpiecznych i chroni osoby przed przypadkowym wejściem do pomieszczeń, w których nie powinny one w danej chwili przebywać.

alarmowe systemy

Systemy alarmowe

Montaż systemów alarmowych to jedno z podstawowych rozwiązań stosowanych w celu ochrony mienia. Jest to zespół różnego rodzaju urządzeń, które działają w celu zabezpieczenia chronionego obiektu i mienia przed np. włamywaczami czy wandalami. Systemy tego typu odstraszają potencjalnych przestępców i powiadamiają właściciela oraz odpowiednie służby o tym, że coś złego dzieje się na danym terenie chronionym.

Pozwala to na szybką reakcję, a w wielu przypadkach włamywacz ucieknie z miejsca zdarzenia jeszcze zanim zdąży wejść do budynku i coś ukraść. Systemy alarmowe nie służą jednak tylko w celu ochrony przed innymi ludźmi, ale również w celu zabezpieczenia mienia przed takimi zagrożeniami jak np. pożar, zalanie i inne tego typu sytuacje. W tym celu systemy te wyposaża się w czujniki dymu, temperatury, gazu itd. co pozwala na szybkie wykrycie zagrożenia i jego neutralizację.

Integracja systemów bezpieczeństwa

Wiele osób może się zastanawiać, która tych metod ochrony jest najlepsza? Otóż najlepszym sposobem na to, aby uchronić nasze mienie przed kradzieżą czy też zniszczeniem jest stosowanie zintegrowanych systemów, które współdziałają ze sobą i tym samym zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Przykładowo połączenie systemów kontroli dostępu, monitoringu i ochrony fizycznej sprawia, że dany obiekt jest na tyle dobrze chroniony, że kradzież czy zniszczenie mienia jest praktycznie niemożliwe, a nawet jeśli do tego dojdzie, to sprawca szybko zostanie odnaleziony.